embragatge

Quan accelerem el nostre cotxe, el motor produeix una gran força d’avanç que aconsegueix desplaçar el cotxe (el par). Aquesta força es transmet cap a les rodes gràcies a diferents elements que formen la transmissió. Però en els cotxes actuals, en els que tenim una caixa de canvis mecànica, necessitem un element que interrompi aquesta transmissió de par i que torni a transmetre-la d’una forma suau i dosificada. Aquest element és l’embragatge.

Sense l’embragatge no podríem començar a desplaçar-nos d’una forma suau, ja que tot el par es transmetria directament del motor a les rodes. Tampoc podríem canviar de velocitats, ja que hauríem de parar-nos per interrompre la transmissió de par i poder seleccionar una altra marxa.

Hi ha diferents tipus d’embragatges en funció de si la caixa de canvis és manual o automàtica, o en funció de les prestacions del vehicle, però en aquest post ens centrarem en l’embragatge de fricció d’un sol disc, ja que és el que munten a la majoria dels turismes.

L’embragatge de fricció monodisc està compost pel volant d’inèrcia, el disc d’embragatge, la maça d’embragatge, el collarí i el sistema que l’acciona. Per explicar cada un dels components, simularem una maniobra de desembragament i embragatge.

Quan diem que està embragat (el pedal no està trepitjat), el par motor fa aquest recorregut: del cigonyal al volant d’inèrcia, el volant d’inèrcia el transmet a la maça d’embragatge, que s’uneix al disc d’embragatge gràcies al diafragma, el disc d’embragatge, el transmet a la caixa de canvis, on es realitza la multiplicació o desmultiplicació corresponent a cada marxa, i d’aquí a les rodes.

Si volem desembragar, trepitgem el pedal d’embragatge, mitjançant el qual activem el sistema d’accionament, que pot ser amb varetes, per cable, o hidràulic (mitjançant el líquid específic d’embragatge).

El sistema d’accionament s’encarrega de moure la forquilla de l’embragatge i al seu torn el collarí o coixinet d’embragatge, que pressiona el diafragma i exerceix la funció d’una palanca, deixant de fer pressió sobre la maça de l’embragatge i permetent que el disc de l’embragatge giri lliurement, sense transmetre el par del motor a les rodes.

Ara, el motor està desconnectat de la transmissió i podem seleccionar la marxa que vulguem. Un cop l’hem seleccionat, comencem a deixar anar l’embragatge poc a poc, el que farà que tornem a moure la forquilla de l’embragatge, i el diafragma comenci a empènyer a la maça d’embragatge cap al disc d’embragatge, i aquest torni a girar conjuntament amb el volant d’inèrcia. Aquesta operació hem de realitzar-la de manera suau i progressiva, ja que si la realitzem d’una manera brusca i sense deixar d’accelerar, els folres de l’embragatge patinen sobre el volant d’inèrcia i es desgasten.

Sabem que no és fàcil entendre aquests conceptes de mecànica, però de ben segur aquest post t’ajudarà apreciar molt més el teu cotxe i a ser més suau en la seva conducció.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *